9 maja 2014 roku odbył się w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim uroczysty apel poświęcony 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.Uczniowie klasy II A należący do Szkolnego Klubu Europejskiego przedstawili zmiany, które dokonały się w naszym kraju od 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska stała się jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zmiany poziomu życia w Polsce w ostatnich latach doskonale obrazowała przygotowana dekoracja. Przedstawiała ona inwestycje unijne, które polepszyły standardy większości dziedzin życia Polaków. Zebrani na sali gimnastycznej mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej " podróży "po krajach Unii Europejskiej, poznając najbardziej charakterystyczne miejsca oraz styl życia mieszkających tam ludzi. Opis każdego kraju wzbogaciła melodia charakterystyczna dla poszczególnego państwa.  

RELACJA FOTOGRAFICZNA