Dzień 18 października 2013 roku obchodzony był w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim jako Dzień Patrona Szkoły.

W dniu tym decyzją Dyrektora Gimnazjum nie odbywały się zajęcia lekcyjne lecz cały dzień przebiegał w wyjątkowej, świątecznej atmosferze zdominowanej przez zajęcia wychowawcze dotyczące patrona Gimnazjum Księdza Jerzego Popiełuszki.

O godz. 8.40 uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas gdzie podczas spotkań została pogłębiona wiedza o  Ks. Jerzym Popiełuszko.

Równocześnie o godz. 8.45 dowódca organizacji „Strzelec” Robert Pieczonka zgłosił Dyrektorowi Gimnazjum Stanisławowi Parysiowi gotowość objęcia Warty Honorowej przez członków organizacji i „Strzelcy” zaciągnęli Wartę.

Po zakończeniu zajęć klasowych młodzież zgromadziła się przez budynkiem szkolnym, aby w uroczystym przemarszu udać się do Kościoła Parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim na Mszę Świętą.

Uroczysty pochód otwierał poczet sztandarowy Gimnazjum oraz poczty zaproszonych szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie: z Broniszowa, Brzezin oraz z Nawsia.

Następnie w pochodzie szedł gimnazjalny oddział Strzelca, zaproszeni goście oraz poszczególne klasy Gimnazjum wraz z wychowawcami.

Mszę Świętą odprawiał specjalnie zaproszony przez Dyrektora Gimnazjum Ks. Prałat Ireneusz Folcik, który był bardzo mocno związany z osobą Księdza Jerzego Popiełuszki, a obecnie szeroko  propaguje wiedzę o naszym Patronie. Wraz z Księdzem Prałatem Mszę Święta koncelebrowali księża uczący w Gimnazjum: ks. Wiesław Lisowicz i ks. Marek Łączkowski.

Warto nadmienić, że w oprawie Mszy Świętej udział wziął nauczyciel z  Gimnazjum p. Dariusz Mormol, który odczytał I czytanie, psalm natomiast  zaśpiewała młodzież szkolna, która również odczytała modlitwę wiernych.

Podczas Mszy Świętej prowadzący ks. Prałat skierował do zebranych homilię, w której m.in. przybliżył ideę życia Księdza Jerzego Popiełuszki.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku Gimnazjum gdzie nastąpił dalszy przebieg uroczystości.

Prowadzący uroczystość  odbywającą się na hali sportowej w gimnazjum  Pan Paweł Wośko zarządził wprowadzenie sztandarów poszczególnych szkół oraz wejście oddziału „Strzelec” po czym odśpiewano hymn państwowy i hymn Gimnazjum, po których przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się pod Tablicę Pamiątkową Księdza Jerzego Popiełuszki znajdującą się w budynku szkoły aby złożyć symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicze.

Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś. Przywitał przybyłych na uroczystość gości: Księdza Prałata Ireneusza Folcika, Przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Roberta Pieczonkę,  Zastępcę Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie  Panią Krystynę Wlezień, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Świstaka, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Marcina Świerada, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie – Panią Krystynę Paryś, Panią ……., Pana Józefa Chodaka, Pana Marka Śliwińskiego, Pana Henryka Olecha, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Panią Krystynę Musiał,  Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M.Kantora  Pana Julina Zegara, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Pana Antoniego Balickiego, Prezesa firmy Agrol-Bud Pana Marka Tęczara, przybyłych na uroczystość Rodziców, Nauczycieli i wszystkich Uczniów. W swoim wystąpieniu przypomniał, że dzisiejsza data oprócz rocznicy uprowadzenia i śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, to również  4 rocznica nadania imienia szkole, poświęcenia sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Gimnazjum.

Następnie głos zabrał Ksiądz Prałat Ireneusz Folcik. Ksiądz mówił o czasach pobytu Księdza Jerzego w jednostce wojskowej w Bartoszycach, w której to jednostce również i on jako kleryk pełnił służbę wojskową. Przypomniał zebranym wszystko to czym kierował się w życiu Ksiądz Popiełuszko.

Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Ceremonię ślubowania przeprowadził Zastępca Dyrektora Gimnazjum Pan Mariusz Mosior. Ślubowania dokonali przedstawiciele  z poszczególnych miejscowości  uczniów klas pierwszych uczęszczający do Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.  Byli to:

Dominik Pociask (kl. Ia) w imieniu uczniów z Wielopola Skrzyńskiego

Seweryn Bełch (kl. Ib) w imieniu uczniów z Nawsia

Wiktoria Jaskółka (kl. Ib) w imieniu uczniów z Berdechowa

Bartłomiej Sikora (kl. Ic) w imieniu uczniów z Glinika

Faustyna Woźna (kl. I c) w imieniu uczniów z Broniszowa

Iwona Zygmunt (kl. Id) w imieniu uczniów z Brzezin.

Po ceremonii ślubowania padła komenda wyprowadzenia sztandarów i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana na tę okoliczność. Występująca młodzież pod kierunkiem Pani Aldony Wośko i Pani Grażyny Tokarz oraz chór szkolny pod dyrekcją Pana Tomasza Andreasika  przybliżyła zebranym życie Patrona Gimnazjum Księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo wymownym elementem wkomponowanym w tą część była prezentacja zdjęć i miejsc związanych z życiem Księdza Jerzego.

Po zakończeniu części artystycznej Dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś dokonał wręczenia nagród w konkursie poetyckim pod hasłem :  „Moją bronią prawda i miłość – Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko obrońcą prawdy, wolności i godności ludzkiej”. Zwycięzcą konkursu została uczennica klasy IID Dominika Bieszczad, II miejsce zajęła Aneta Andreasik  z klasy IIID, III miejsce przypadło uczennicy Kindze Wójcik  z klasy IIE. Nagrodzone uczennice wyrecytowały przez zgromadzonymi swoje wiersze.

Nagrodzony wiersz autorstwa uczennicy Dominiki Bieszczad:

Wielki byłeś, Księże Jerzy

,,Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi.

Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty”.

To są Twoje słowa, czyż nie?

Jako zwykły, katolicki ksiądz walczyłeś,

lecz duchem i sercem, a przede wszystkim czynem –

- wielki byłeś!

 

Wierzyłeś w Polskę i w nas – ludzi polskiej ziemi,

a my jak słabe, przestraszone, lękliwe stworzenia

patrzyliśmy na te wszystkie ludzkie cierpienia.

Ty się nie poddałeś i dalej walczyłeś.

Głosiłeś, że naród, który ma zdrowego ducha

i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość.

- Wielki byłeś!

 

Byłeś prawdziwym patriotą i prawdziwym Polakiem,

władzy się nie bałeś,

lecz kiedy Cię porwali, pobili i skopali – cierpiałeś.

Ja wiem – cierpiałeś!

To cierpienie było Twoją opoką, Twoją siłą, bo wiedziałeś,

że przemoc nigdy nie jest oznaką siły, lecz słabości.

Czułeś, że to koniec Twej drogi ku wolności.

Dziś my – Polacy – mamy dług wobec Ciebie

i chcemy Cię spotkać tam na górze – w niebie!

Po recytacji wierszy głos ponownie zabrał Dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś. Podziękował wszystkim osobom przybyłym na uroczystość, Księdzu Prałatowi za odprawioną Mszę Świętą,  młodzieży za godne zachowanie w tym wyjątkowym dniu, wszystkim zebranym za przybycie i uświetnienie tego wyjątkowego dla Szkoły dnia.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA