13 października 2014 roku w naszym gimnazjum był dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej podczas której uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, następnie odśpiewano hymn państwowy  i hymn gimnazjum.

Po tak uroczystym rozpoczęciu, głos zabrał dyrektor gimnazjum p. Stanisław Paryś, który przywitał przybyłego na tą uroczystość wójta Gminy p. Czesława Leję, wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów gimnazjum.

W swoim przemówieniu dyrektor  zwrócił uwagę na bardzo ważną rolę szkoły w życiu człowieka. Cytując słowa Jana Pawła II  powiedział, że "szkoła nie tylko uczy i wychowuje. Szkoła przede wszystkim kształtuje młode pokolenie, które będąc przyszłością Polski, Polskę tą tworzy." Kończąc swoje przemówienie dyrektor złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły okolicznościowe życzenia.

Następnie głos zabrał wójt gminy p. Czesław Leja. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na rolę ucznia we współczesnej edukacji.

Składając życzenia nauczycielom poinformował, o przyznaniu swojej nagrody nauczycielce naszego gimnazjum pani Jadwidze Gawron.

Następnie swoje nagrody wręczył dyrektor gimnazjum p. Stanisław Paryś.

Po tej miłej dla wszystkich uroczystości nastąpiła kolejna część uroczystości: ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Tradycyjnie już ślubowanie odbyło się na sztandar szkoły.

Po tej części młodzież gimnazjalna przedstawiła część artystyczną, której treść nawiązywała do obchodzonego święta.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA