19 października 2015 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu decyzją Dyrektora Gimnazjum nie odbywały się zajęcia lekcyjne lecz cały dzień przebiegał w  świątecznej atmosferze, odbyły się jedynie zajęcia wychowawcze dotyczące Patrona Gimnazjum Księdza Jerzego Popiełuszki.

Tuż przed  godz. 9.00 dowódca organizacji „Strzelec” Robert Pieczonka zgłosił Dyrektorowi Gimnazjum Stanisławowi Parysiowi gotowość objęcia Warty Honorowej przez członków organizacji i „Strzelcy” zaciągnęli Wartę. Po zakończeniu zajęć młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, aby w uroczystym przemarszu udać się do Kościoła Parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim na Mszę Świętą. Uroczysty pochód otwierał poczet sztandarowy Gimnazjum oraz poczty zaproszonych szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie: z Brzezin oraz Nawsia. Następnie w pochodzie szedł gimnazjalny oddział Strzelca, zaproszeni Goście, nauczyciele oraz poszczególne klasy Gimnazjum wraz z wychowawcami.

Mszę Świętą odprawiał specjalnie zaproszony przez Dyrektora Gimnazjum na tę okazję Gość - Ks. dr Stanisław Kamiński z parafii w Głogowie Młp., który podzielił się swoją wiedzą na temat ks. Jerzego. Wraz
z Księdzem Stanisławem Mszę Świętą koncelebrowali: ks. dziekan J. Kłosowski, ks. M. Marchut, ks. proboszcz J. Sepioł oraz  księża uczący w Gimnazjum: ks. M. Polański i ks. K. Kojder.

Podczas Mszy Świętej prowadzący ks. dr S. Kamiński skierował do zebranych homilię, w której m.in. przybliżył wartości jakimi kierował się w swoim życiu Ks. Jerzy Popiełuszko.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku Gimnazjum gdzie nastąpił dalszy przebieg uroczystości.

Dyrekcja, zaproszeni Goście i delegacje uczniowskie zatrzymali się na chwilę przed tablicą pamiątkową Patrona, by złożyć wiązanki kwiatów, po czym udali się na salę gimnastyczną.

Prowadzący uroczystość mgr Paweł Wośko zarządził wprowadzenie sztandarów poszczególnych szkół oraz wejście oddziału „Strzelec” po czym odśpiewano hymn państwowy i hymn Gimnazjum.

Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś. Przywitał przybyłych na uroczystość Gości: Księdza dr. Stanisława Kamińskiego, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie – p. Krystynę Paryś, p. Krystynę Stusik, p. Józefa Chodaka, p. Henryka Olecha, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim p. Barbarę Musiał, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. M. Kantora, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola p. Antoniego Balickiego, Prezesa firmy „Fanum” oraz „Drewspan” p. Kazimierza Skorupskiego, radnych Gminy Wielopole Skrz. , przybyłych na uroczystość Rodziców, Nauczycieli, Księży i wszystkich Uczniów. Po krótkim wystąpieniu Dyrektora nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię ślubowania przeprowadził Zastępca Dyrektora Gimnazjum mgr Mariusz Mosior. Ślubowania dokonali przedstawiciele z poszczególnych miejscowości uczniów klas pierwszych uczęszczający do Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.

Po ceremonii ślubowania padła komenda wyprowadzenia sztandarów i  zabrał głos nasz Gość specjalny ks. dr S. Kamiński. Ostatnim punktem uroczystości Dnia Patrona była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IIIA pod kierunkiem mgr M. Jarosz i ks. M. Polańskiego.

Uczniowie zaprezentowali program słowno - muzyczny w hołdzie  błogosławionemu męczennikowi
,, Solidarności’’ – Ks. Jerzemu Popiełuszce - Patronowi naszego Gimnazjum.

Recytacje utworów poetyckich przeplatały się ze świadectwami życia ks. Jerzego, wypowiedziami z Jego  dzienniczka, pieśniami patriotycznymi i religijnymi.

  Młodzież przedstawiła scenkę z życia bohatera, w której powołany do wojska odmawia podeptania różańca oraz Jego wrażenia po tym, jak po raz pierwszy przekroczył bramę Huty Warszawa.

Na szkolnej scenie ,,pojawiła się” też pani Marianna Popiełuszko, która wspominała syna i z silnym wzruszeniem recytowała wiersz K.K.  Baczyńskiego ,, Elegia o chłopcu polskim”.

,, Świadkowie” życia przypominali, że ks. Jerzy był człowiekiem naturalnym, prawdziwym, budzącym ufność i sympatię, człowiekiem wielkiego serca, który nikomu nie odmówił pomocy.

Jak ważna jest pamięć o naszych bohaterach, historii, tradycji i wartościach symbolizowała scenografia przygotowana przez mgr Wioletę Malską.

31. rocznica męczeńskiej śmierci była okazją, by wrócić pamięcią do ważnych słów pozostawionych nam przez Patrona. Uczniowie w okolicznościowym programie akcentowali, że ks. Jerzy głosił odważnie chrześcijańskie ideały: sprawiedliwości społecznej, wolności, prawdy, miłości, obrony podstawowych ludzkich praw, które stały się w jakiejś mierze źródłem znaczących przemian w narodzie w latach 80 i 90 XX wieku.

Ksiądz Jerzy był heroldem ewangelicznej zasady: ,, zło dobrem zwyciężaj” która i dziś jest ważnym drogowskazem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Młodzież próbowała skłonić  społeczność  szkolną  i zaproszonych Gości do refleksji nad tym, że  to co mówił
i czynił nasz  Patron pozostaje nadal aktualne i jest godne duchowego naśladownictwa.

Na zakończenie części artystycznej grupa taneczna pod kierunkiem mgr Natalii Paryś  wykonała polski taniec narodowy Polonez.

Po części artystycznej głos ponownie zabrał Dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś. Podziękował wszystkim osobom przybyłym na uroczystość, Księdzu doktorowi za odprawioną Mszę Świętą i podzielenie się wiadomościami nt naszego Patrona, młodzieży za godne zachowanie w tym wyjątkowym dniu, wszystkim zebranym za przybycie i uświetnienie tego wyjątkowego dla Szkoły dnia.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA