17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka.

W tym roku uroczystości gminne tego Dnia odbyły się w Nawsiu, a organizatorem ich była Szkoła Podstawowa im. Sybiraków.

Nasze gimnazjum reprezentował poczet sztandarowy,  delegacja nauczycieli na czele z dyrektorem panem Stanisławem Parysiem, drużyna strzelecka, młodzież ucząca się w naszym gimnazjum zamieszkała w miejscowości Nawsie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Górnego koncelebrowaną przez dziekana dekanatu wielopolskiego ks. Józefa Kłosowskiego, wicedziekana ks. Barana, ks. proboszcza parafii Nawsie Marka Marchuta, kancelrza kurii Marka Story.

Po Mszy Świętej nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą zesłanych na Sybir umieszczoną na Kościele w Nawsiu.

Następnie w uroczystym przemarszu, zebrani na uroczystościach udali się do Domu Ludowego w Nawsiu  gdzie odbyła się okolicznościowa akademia.

W uroczystościach oprócz Księdza Biskupa Kazimierza Górnego i pozostałych w/w księży udział wzięły m.in. władze gminy Wielopole Skrzyńskie na czele z Wójtem Markiem Tęczarem, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z terenu gminy Ropczyce, dyrektor przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, Członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Szczególnymi gośćmi uroczystości byli członkowie rodzin Zesłańców Sybiru.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA