W dniach 6 - 7. 10 . 2015 roku młodzież naszego Gimnazjum wzięła udział w wycieczce do  Warszawy.

Głównym tematem wycieczki była postać naszego patrona Księdza Jerzego Popiełuszki.

Młodzież zwiedziła Sanktuarium Księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące się przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, muzeum poświęcone naszemu Patronowi oraz zmówiła modlitwę przy grobie Księdza Jerzego

Kolejnymi punktami wycieczki był Sejm RP, Centrum Nauki Kopernik, Pałac Prezydencki, Muzeum Niepodległości Pawiak, Grób Nieznanego Żołnierza, Stare Miasto.

 Organizatorami wycieczki byli p. Wacław Kołczak i p. Waldemar Ciołkosz, a dodatkowo opiekę na wycieczce pełnił p. Mariusz Mosior.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA