Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół Caritas

       12-13 września w Hali Podpromie w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas z okazji 20-lecia działalności tych Kół i reaktywacji Caritas w Polsce. Członkowie Szkolnego Koła Caritas działającego w naszej szkole wraz z opiekunami: p. Dominiką Ozga i ks. Kamilem Kojder wzięli udział w zjeździe w sobotę 12 września.

       Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00. Gości powitał ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Ks. Stanisław Słowik poinformował, że obecnie w naszej diecezji działa ponad 220 Szkolnych Kół Caritas, w Polsce jest ich ponad 2700. Zadaniem SKC jest pomoc kolegom i koleżankom z najbliższego otoczenia. Młodzi ludzie uczestniczą także w akcjach Caritas Diecezjalnej. Coraz więcej szkół angażuje się ponadto w działania, które Caritas Polska podejmuje poza granicami kraju – wyjaśnił ks. Stanisław Słowik. Po tym przemówieniu odbyła się prezentacja SKC z przybyłych diecezji z całego kraju, po czym głos zabrał ks. prałat dr Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska. O 18.00 pani Maria Kowalska z II LO w Rzeszowie podzieliła się swoimi refleksjami na temat powołania pierwszego Szkolnego Koła Caritas w Diecezji Rzeszowskiej. Po świadectwach wolontariuszy rozpoczął się koncert Zespołu „Szanty” oraz pokaz akrobatyki sportowej i rowerowej Bartosza Ćwik. O 20.30 zaplanowano program przy fontannie multimedialnej, a po nim w Hali Podpromie odbył się koncert Zespołu „Karczmarze na Nowo”.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA