Dnia 30 kwietnia br. w naszym Gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali ją uczniowie klasy pierwszej „d” oraz gimnazjaliści z klas pierwszych uczęszczający na zajęcia teatralne wraz z nauczycielami; p. Beatą Chodak i p. K. Szczyrek (przygotowanie merytoryczne i artystyczne) oraz z p. W. Malską (dekoracje ) i p. T. Andreasikiem (oprawa muzyczna)

Polska Konstytucja 3 Maja 1791 roku to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tematykę związana z uchwaleniem Konstytucji wprowadził zebranych p. Dyrektor Stanisław Parys.

Na treść przedstawienia składały się m. in. fragmenty utworów I. Krasickiego, również znanej gimnazjalistom z lekcji  języka polskiego satyry pt „Żona modna” tworzące udramatyzowany obraz polskiej szlachty tamtej epoki, szlachty, której obyczaje, zacofanie, prywata -umiłowanie źle pojętej złotej wolności w postaci „liberum veto”  doprowadziły między innymi do destrukcji państwa polskiego i w konsekwencji do  zaborów. Konstytucja, do której uchwalenia doprowadzili ci, którzy widzieli konieczność ratowania państwa polskiego przed ostatecznym upadkiem, którzy dostrzegali potrzebę jak najszybszych reform w słabym państwie pozbawionym niemal zupełnie wojska, ze słabą władza ustawodawczą , sadowniczą -  była drugim tego typu dokumentem  na świecie, a pierwszym  w Europie.

Uczniowie , ubrani w stroje z epoki – przygotowane przez nich samych oraz ich rodziców, za co składamy im serdeczne podziękowania- świetnie wcielili się w przedstawicieli ówczesnej szlachty – zwolenników i przeciwników reform, przedstawiając reprezentatywne dla ówczesnej szlachty poglądy. W przedstawieniu w rolę ducha Stańczyka -mądrego błazna Zygmunta Starego, Zygmunta II Augusta  - błazna , lecz przede wszystkim gorącego patrioty wcielił się Kamil Podlasek (Stańczyk to postać autentyczna – urodził się  ok. 1480, zmarł. ok. 1560).

To on, wraz z boginią sprawiedliwości (Iwona Cholewa)  przybliżyli zebranym przyczyny  upadku niegdyś wielkiej Rzeczpospolitej . Nie brakło również patriotycznych pieśni i piosenek – od „Bogurodzicy” – pierwszego, polskiego hymnu z czasów świetności naszej Ojczyzny, pieśni śpiewanej podczas bitwy pod Grunwaldem- do piosenki pt. „Ojczyzna”  M. Grechuty jak zwykle  przepięknie zaśpiewanej przez Anetę Andreasik z klasy IIID. Odwołano się również do ustanowienia dnia 3 maja świętem Matki Boskiej Królowej Polski, co dodatkowo uczczono pieśnią pt. „Z dawna Polski tyś Królową, Maryjo..”

Mamy nadzieję , że tego typu przedstawienie  wydarzeń niezmiernie ważnych dla  Polski atrakcyjne artystycznie pod względem treści i formy pozostawi w umysłach widzów przede wszystkich wyobrażenie o tym, w jaki sposób doszło do uchwalenia Konstytucji i czego powinno się unikać, by nie dopuścić do tego, by nasza Ojczyzna  pogrążyła się w chaosie i co robić, aby  zawsze mogła być Państwem silnym i niepodległym – oraz pozostawi  przekonanie, że spawy narodu, kraju, społeczności, ważne dla wspólnego dobra należy zawsze przedkładać ponad korzyści osobiste.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA