W czwartek 3 października 2013 roku odbył się III Mini maraton wielopolski. Organizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy "Lider" przy współpracy Dyrektora Publicznego Gimnazjum  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrz. Patronat honorowy nad imprezą objęła Rada Gminy w Wielopolu Skrz.

Bieg przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne). Łącznie w imprezie wzięło udział  126 uczestników reprezentujących pięć szkół , tj. szkołę podstawową z Brzezin, Nawsia, Małej i Niedźwiady Dolnej i gimnazjum w Małej, gimnazjum  w Niedźwiadzie Dolnej i gimnazjum w Wielopolu. . Do biegu zostały przygotowane dwie trasy, dla uczestników szkół podstawowych około 2 km, a dla gimnazjalistów około 5 km. W kategorii gimnazjum na starcie stanęło 86 biegaczy (34 dziewcząt i 52 chłopców). Wśród dziewcząt najlepszą okazała się Iwona Cholewa, (II miejsce - Wwioletta Rymut, III miejsce - Marlena Wójcik), najszybszy spośród chłopców był  Wojciech Pazdan (II miejsce - Jarosław  Zając, III miejsce  - Krystian Madro), wszyscy reprezentują Publiczne Gimnazjum  w Wielopolu. W klasyfikacji szkół pierwsze miejsce przypadło Gimnazjum w Wielopolu Skrz. , drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Niedźwiadzie Dolnej, trzecie miejsce Gimnazjum w Małej. Szkoły podstawowe reprezentowało 40 biegaczy ( 16 dziewcząt i 24 chłopców). Najszybszą okazała się Joanna Dędor uczennica szkoły Podstawowej w Nawsiu, drugie miejsce zajęła Wioletta Beres ze szkoły podstawowej w Małej, na trzecim miejscu uplasowała się Dominika Owczarska także z Małej. Wśród chłopców zwycięzcą został Radosław Fulara, drugi był Krzysztof Wójcik, obaj reprezentujący szkołę podstawową w Małej, na najniższym stopniu podium stanął Daniel Bykowski ze szkoły podstawowej w Nawsiu. W klasyfikacji szkół najlepsza okazała się szkoła podstawowa w Małej, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa w Nawsiu, trzecie szkoła podstawowa w Brzezinach, a czwarte Niedźwiada Dolna. Impreza przebiegła w atmosferze fair play, wszyscy zawodnicy w dobrych humorach ukończyli bieg. Na zakończenie Dyrektor Ppublicznego Gimnazjum w Wielopolu  Skrz. Pan Stanisław Paryś, Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz Ksiądz Marek Marchut - proboszcz Parafii w Nawsiu wręczyli najlepszym pamiątkowe dyplomy i medale, a szkoły otrzymały puchary i dyplomy.

RELACJA FOTOGRAFICZNA