Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego  Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji "Burza", której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległosciwoej, które pozwoliły przetrwać czas komunistycznej dyktatury.

     26 września 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim miał miejsce apel z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia społecznośc szkolna gościła pana Eugeniusza Chmurę - mieszkańca Brzezin, kombatanta, żołnierza Armii Krajowej. 

     W pierwszej części uroczystości uczennice klasy IIIC przedstawiły w formie referatu historię Polskiego Państwa Podziemnego.

Następnie miała miejsce druga część apelu, w czasie której pan Eugeniusz Chmura, odpowiadając na pytania przygotowane przez uczniów, podzielił się swoimi przeżyciami z okresu walki z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej. Mówił także o okresie powojennym, kiedy był poddany represjom przez władze komunistyczne.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA