W dniu 7 marca 2014 roku w Rzeszowie miały miejsce uroczystości związane z Obchodami 95. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Brali w nich udział Strzelcy z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim składający przyrzecznie strzeleckie.

Obecny był również Dyrektor Gimnazjum -p. Stanisław Paryś wraz z Zastępcą  - p. Mariuszem Mosiorem, a także dowódca gimnazjalnego oddziału "Strzelca" - p. Robert Pieczonka.

        Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Wątroby - Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Miała ona miejsce w Kościele pw. Św. Krzyża. W czasie je trwania miało miejsce uroczyste ślubowanie "Orląt".

         Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy Obchodów przemaszerowali pod pomnik płk. Leopolda Lisa- Kuli na Placu Farnym. Miała tam miejsce dalsza część uroczystości, na którą składały się:

- odegranie Hymnu Narodowego oraz podniesienie Flagi Państwowej na maszt,

- powitanie uczestników uroczystości przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

- przyrzeczenie strzeleckie na sztandar Armii Krajowej grupy ok. 250 dziewcząt i chłopców, wśród których byli uczniowie naszego Gimnazjum: Dominik Pociask /kl. IA/, Wiktoria Jaskółka /kl.IB/, Patryk Szymański /kl. IC/, Marta Pazdan /kl. IIB/, Ewa Gajewska /kl. IIC/ oraz Mariola Puszkin /kl. IIC/. 

           Po przyrzeczeniu strzeleckim głos zabrała Pani  Karolina Kaczorowska - Małżonka ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego.

  Następnie miały miejsce  Apel Pamięci oraz Salwa honorowa. dla upamiętnienia 95. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli.

Kolejne punkty uroczystości to pokaz sprawności strzeleckiej  oraz defilada pododdziałów. Pododdziałem złożonym ze Strzelców z Dębicy, Ropczyc oraz Wielopola  Skrzyńskiego dowodził Patryk Świstak = uczeń klasy IIE Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.

           Obchody zakończyły się złożeniem wieńców i wiązanek  kwiatów przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa Kuli.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA