Tradycyjnie już dzień 14 października każdego roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

  Dnia 12 października 2012 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z tej okazji.

Obchody rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim nauczycielom życzenia, których symbolem stały się kwiaty i kosz słodyczy wręczone dyrektorowi naszej szkoły Panu Stanisławowi Parysiowi.

Na wstępie uroczystości w Gimnazjum  Dyrektor Szkoły mgr Stanisław Paryś wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawił problemy współczesnej oświaty, podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom za wkład pracy.

W dalszej części Dyrektor z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył wszystkim życzenia oraz wręczył przyznane przez siebie z tej okazji nagrody. Otrzymali je: p.Celina Cabaj, p.Jadwiga Gawron, p.Bernadeta Gąsior, p.Małgorzata Jarosz, p.Bogumiła Matysek, p.Dariusz Mormol, p.Dominika Ozga, p.Katarzyna Szczyrek, p.Anna Waszczuk, p.Lucyna Woźny.

 Następnie rozpoczęła a się część artystyczna. Uczniowie klasy IIIB wykazali się podczas niej nie tylko talentami wokalnymi, ale i dramatycznymi. Cały program miał charakter humorystyczny, składały się nań scenki związane z nauczycielską pracą i jej codziennymi problemami ukazanymi na wesoło. Katarzyna Wojnarowska i Urszula Pietrucha wystąpiły w skeczu pt „Duża przerwa”. Wcieliły się w postacie nauczycielek, które podczas przerwy rozmawiają o stresie związanym z pracą nauczyciela, zaś Joanna Andreasik, Katarzyna Anna Wojnarowska i Wioletta Stasik wystąpiły w skeczu pt „Zastępstwo”. Drugą część akademii wypełniły dowcipne życzenia przygotowane indywidualnie dla każdego z nauczycieli. Wszystko to przeplatane było piosenkami ze specjalnie ułożonymi na tę okazje tekstami (a  nawet tańcem!). Całość zakończył liryczny   „Wiersz o wielkiej wdzięczności” K. I. Gałczyńskiego oraz nastrojowa piosenka. Uczniów przygotowała wychowawczyni pani Katarzyna Szczyrek. Na uwagę zasługuje także wspaniała dekoracja przygotowana pod kierunkiem pani Wiolety Malskiej. Uczniowie i uczennice bardzo zaangażowali się w przygotowanie dekoracji – kompozycji z żywych i samodzielnie zrobionych kwiatów. Nie zapomnieli także o właściwym z okazji takiego święta galowym ubiorze.

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, który został wręczony w imieniu Ministra Edukacji Narodowej przez wojewodę podkarpackiego panią Małgorzatę Chomycz-Śmigielską w asyście  Podkarpackiego Kuratora Oświaty pana Jacka Wojtasa na uroczystym spotkaniu, które odbyło się w dniu 16.10.2012 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA