Już po raz drugi w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki odbył się Turniej Gier Logicznych, w tym roku pod hasłem „Edukacja na planszy”. Wzorem roku ubiegłego do turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz uczniowie klas pierwszych wielopolskiego gimnazjum. W drugiej edycji turnieju rozgrywki obejmowały dwie gry: DIGIT  dla szkół podstawowych oraz ABALONE dla klas pierwszych gimnazjum.

Głównym celem jaki przyświeca Turniejom Gier Logicznych, organizowanym w naszym gimnazjum jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów, rozwijanie postaw rywalizacji fair play oraz zachęcanie do takich form spędzania wolnego czasu które rozwijają i pogłębiają kontakty międzyludzkie.

W drugim Turnieju gier logicznych wzięli udział reprezentanci SP z Wielopola Skrz, SP z Nawsia, SP z Broniszowa, SP z Berdechowa, SP z Glinika  oraz przedstawiciele pierwszoklasistów z naszej szkoły – łącznie 40 uczestników, którzy swoje zmagania turniejowe rozpoczęli o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej.

Reprezentanci szkół podstawowych rozegrali kilka zaciętych rund zmagając się miedzy sobą w DIDGITA. W tej grze głównym zadaniem każdego zawodnika jest pozbycie się wszystkich swoich kart lub większej ich liczby w porównaniu do pozostałych graczy. Na początku rozgrywek każdy gracz losuje kartę z wzorem figury którą układa z dołączonych do gry patyczków. Po ułożeniu wzoru odrzuca swoją kartę. Jeśli nie ma możliwości ułożenia wzoru z własnej karty w danej turze, to gracz musi dobrać kolejną kartę ze stosu. Grę kontynuuje kolejny gracz. Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kart, pozostali gracze notują punkty ujemne za każdą posiadaną kartę.

Po kilu rozgrywkach „Mistrzem Digita” został Paweł Król ze SP w Gliniku, tytuł wice-mistrza przypadł Katarzynie Kisiel ze SP w Nawsiu, a zaszczytne trzecie miejsce przypadło Alicji Zając z SP Glinik.

Znacznie wyższe wymagania postawiono przed gimnazjalistami, którzy grali w ABALONE. ABALONE to świetna gra, w której dwóch graczy zasiada do sześciokątnej planszy z wgłębieniami w których umieszcza się po 14 białych kul i 14 czarnych. Gracze na przemian popychają swoje kule tak, aby ostatecznie wypchnąć poza planszę 6 kul przeciwnika.

Zmagania dwuosobowych zespołów gimnazjalistów bacznie śledzili nie tylko ich koledzy z gimnazjum, ale również uczniowie ze szkół podstawowych. W finale ABALONE zagrała ze sobą czwórka najlepszych, wśród których zwyciężył Dawid Wiśniowski z klasy 1C. Drugie miejsce zajęła jego koleżanka, z tej samej klasy, Klaudia Traciak, zaś trzecie miejsce przydało Klaudii Froń z klasy 1A.

Nad całością zmagań uczestników II Turnieju opiekę sprawowały jego organizatorki: pani Bogumiła Matysek, pani Celina Cabaj oraz pani Alicja Paryś, które zaprosiły do popmocy uczniów z klasy 2A, 3A i  3D.

Nawet i tysiąc słów nie przekaże tego co jeden obraz. Warto było spojrzeć na pełne skupienia twarze w czasie rozgrywek, satysfakcję ze zwycięstwa. Również w przerwach między rundami uczniowie starali się zagrać z rówieśnikami w nowe gry udostępnione przez Szkolny Klub Gier Planszowych. Ponieważ zmagania turniejowe wymagały dużego wysiłku od jego uczestników, w czasie trwania turnieju można było zregenerować siły, przy stole ze słodką bułką i sokiem zafundowanym przez sponsorów.

            Na zakończeniu turnieju nie tylko na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik turnieju otrzymał upominek, czasopismo o grach, które otrzymaliśmy w prezencie od pana Ernesta Radonia  i pamiątkowy dyplom.  Nagrody w II Turnieju Gier Logicznych ufundowała pani Marta Śledziona – Dyrektor  Akademii Zdrowia w Rzeszowie oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

            Wszyscy uczestnicy turnieju rozstawali się z poczuciem niedosytu, bo (cytując graczy) „można by jeszcze zagrać”. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy się na III Turnieju Gier Logicznych.

           

RELACJA FOTOGRAFICZNA