„ Sprzątanie Świata- Wielopole 2014”

            Corocznie organizowana akcja „ Sprzątanie Świata”  ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz  poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalne gospodarowanie odpadami

Apel związany z akcją „Sprzątanie Świata- Polska 2014”odbył się 22 września 2014 roku pod hasłem „ Turysto dbaj o środowisko”. Uczniowie gimnazjum mieli okazję obejrzeć widowisko ekologiczne pt. „ Przebudzenie”.

W przedstawieniu wystąpiła babcia, która przypominała wnukom o konieczności dbania o przyrodę, bo inaczej nasz dom- Ziemia stanie się wielkim wysypiskiem.

Najważniejszą częścią spektaklu były układy taneczne, które przedstawiały czyste środowisko- taniec kwiatów budzących się ze snu, które cieszyły się, że na nowo rozkwitły w blasku słońca. Nagle na scenie nastąpiła zmiana muzyki, która stała się gwałtowna, przesycona grozą. Nastąpił taniec sześciu śmieciug. Kwiaty były przerażone ponieważ pojawiły się zanieczyszczenia. Śmieciugi zaśmieciły teren, zaczęły triumfować nad pięknem świata.

W trzeciej scenie znów nastąpiła zmiana muzyki- usłyszeć można było nastrój nostalgiczny. Śmieciugi zostały przepędzone przez dobre duszki, które uporządkowały teren i zlikwidowały górę śmieci. Spod czarnej foli wyłoniły się kwiaty, które na nowo zaczęły cieszyć się czystym środowiskiem.

Widowisko taneczne zostało przygotowane przez mgr Beatę Chodak, która w ciągu wielu  prób wraz z młodzieżą wspaniale przygotowała układy taneczne oraz kostiumy dla kwiatów, śmieciug i duszków.

Na koniec apelu,  tradycyjnie  jak co roku nastąpił pokaz segregacji odpadów .

Koordynatorzy

PCK i LOP

 

R

RELACJA FOTOGRAFICZNA