Gimnazjum otrzymało

Wojewódzki Certyfikat  jako Szkoła  Promująca Zdrowie

30 października 2012 r. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Wielopolu Skrzyńskim  otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczyste wręczenie Certyfikatu przez p. Wróblewską  reprezentującą Kuratora  Oświaty oraz p.  Kiełboń – Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie odbyło się w Podkarpackim  Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Podczas czterech lat ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki  większość społeczności szkolnej zaangażowana była w  realizację zadań Szkoły Promującej Zdrowie.

Za zadania priorytetowe  Zespół Promocji Zdrowia przyjął i realizował cztery spośród dwunastu wyznaczonych   na podstawie  diagnozy polegającej na przeprowadzeniu ankiet i sondaży wśród nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców:

1.            Stworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia, poszanowania, życzliwości

 

2.            Podnoszenie świadomości ekologicznej

 

3.            Świadome i chętne podejmowanie przez uczniów trudu związanego ze zdobywaniem wiedzy.

 

4.            Propagowanie zdrowego stylu życia ( aktywność ruchowa, zdrowe żywienie, życie bez

               nałogów)

 

 Cyklicznie organizowane konkursy, turnieje, kampanie i akcje weszły do  kalendarza imprez szkolnych jako stałe punkty.

Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w dalszym ciągu realizować będzie zadania związane  z promowaniem zdrowego stylu życia starając się o Krajowy Certyfikat Promocji Zdrowia.

                                                                                                                  Koordynator: Anna  Waszczuk