http://www.gim143.waw.pl/grafika/ort.jpg           W dniu 24 lutego 2014 roku  odbyła się w naszej szkole 14 edycja  konkursu  ortograficznego   o tytuł  Mistrza Ortografii 2014’. Do dnia 21 lutego odbywały się  w poszczególnych klasach eliminacje, których zadaniem było wyłonienie  trójki  najlepiej piszących  uczniów .

Celem konkursu  było: rozbudzanie  zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w tekstach pisanych, zdobywanie umiejętności świadomego i  samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych, zachęcenie do zdrowej rywalizacji.

Do drugiego etapu -  finału przystąpiło 36 uczniów z klas  I-III.

Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda poprawnego pod względem ortograficznym   i interpunkcyjnym.

Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia w jakim stopniu udało im się opanować zasady  ortograficzne  oraz  pisownię licznych w języku polskim  wyjątków.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Lucyna Woźny, mgr Aldona Wośko, mgr Katarzyna Szczyrek, mgr Małgorzata Jarosz  oceniła  dyktanda.

 

Pierwsze miejsce i tytuł ,, Mistrza Ortografii 2014’ otrzymała Faustyna Gąsior kl. IIId

     II.  miejsce:  Paulina Andreasik  kl. IIc

     III. miejsce:  Marta Pazdan kl. II b

        WYRÓŻNIENIA:    Aldona Kiebała kl. IIIa,  Iwona Pociask kl. III c

 

   Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy dużej wiedzy w dziedzinie ortografii.

                                                                                                                                                                                                                   mgr Małgorzata  Jarosz

RELACJA FOTOGRAFICZNA