POLONEZA CZAS ZACZĄĆ..... (video)

RELACJA FOTOGRAFICZNA