8 czerwca 2013 roku tradycyjnie jak co roku odbył się BAL GIMNAZJALNY.

Tegoroczna zabawa uczniów klas trzecich była już 13 z kolei.

Aż trudno uwierzyć, że mury naszego Gimnazjum opuściło już ponad 1500 osób.

Otwarcia balu punktualnie o godz. 18.00 dokonał Dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś  wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców p. Bogusławą Wójcik.

Dyrektor przywitał zebraną młodzież, rodziców oraz przybyłych na bal nauczycieli.

Po oficjalnym rozpoczęciu balu wszyscy ruszyli na parkiet gdzie do tańca przygrywał zespół REBELS. Warto zauważyć, że część członków zespołu to absolwenci naszego gimnazjum.

Nie obyło się bez tradycyjnych zabaw "Mam chusteczkę haftowaną..." oraz "Jedzie pociąg z daleka..."

Jak zawsze trzecioklasiści bawili się świetnie, wolne chwile spędzając na rozmowie i  posiłkach przygotowanych przez rodziców.

           Balu tego, jak i każdego z 12 dotychczas odbytych  nie było by,  gdyby nie  zaangażowanie,  pomoc i poświęcenie  rodziców uczniów.

 

Serdeczne podziękowania za organizację i przeprowadzenie tegorocznego Balu składamy Rodzicom:

Przewodniczącej Rady Rodziców:  Pani Bogusławie Wójcik - matka uczennicy z klasy 3b,

Rodzicom uczniów z klasy 3a:

Pani Alicji Cabaj, Państwu Grażynie i Mirosławowi Czaja, Pani Dorocie Kulig, Pani Jadwidze Miąso, Pani Elżbiecie Misiora, Pani Marcie Misiora, Pani Barbarze Pacanowska, Pani Marcie Skałuba, Państwu Grażynie i Markowi Tabasz, Pani Elżbiecie Trałka, Państwu Jolancie i Dariuszowi  Wośko, Państwu Dorocie i Markowi Zegar, Państwu Sabinie i Adamowi Ziobro.

Rodzicom uczniów z klasy 3b:

 Pani Teresie Lepak, Pani Łucji Pocałuń.

Rodzicom uczniów z klasy 3c:

Pani Małgorzacie Jaworek, Pani Bożenie Mucha, Pani Elżbiecie Sroka, Pani Dorocie Zaręba.

Rodzicom z klasy 3d:

Pani Urszuli Pociask, Pani Halinie Rusin, Pani Agacie Sypień.

Rodzicom uczniów z klasy 3e:

Pani Krystynie Gąsior,Panu Adamowi Kiebała, Pani Elżbiecie Magdoń, Pani Jolancie Mądro, Pani Irenie Woźny.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z BALU