„Żeby innych zapalać, samemu trzeba płonąć”

 

Takie hasło towarzyszyło uczniom i nauczycielom 11 października 2013 roku podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który w Wielopolu Skrzyńskim świętowano podwójnie: w Publicznym Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki oraz w Gminnym Domu Kultury.

Piękną akademię w szkole jak i dla szerszej publiczności w Domu Kultury przygotowali uczniowie klasy IIIA z Gimnazjum pod kierunkiem mgr Anny Mikrut i mgr Jadwigi Gawron, zaś oprawę artystyczną zapewnili mgr Wioletta Malska i mgr Tomasz Andreasik.

Tradycyjnie przy tej okazji Dyrektor Gimnazjum – mgr Stanisław Paryś podziękował wszystkim nauczycielom, księżom i pracownikom administracji za trud i wysiłek włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą, wręczył również pracownikom nagrody w dowód uznania za pracę dydaktyczną i organizacyjną. W imieniu społeczności uczniowskiej Samorząd Uczniowski skierował podziękowania dla Grona Pedagogicznego i wręczył symboliczne kwiaty na ręce Dyrekcji.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA