11 października 2013 roku z inicjatywy Dyrektora Gimnazjum mgr. Stanisława Parysia oraz Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Pieczonki odbyły się uroczystości gminne Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem uroczystości był Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Na uroczystość, która odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Wielopolu Skrzyńskim przybyli zaproszeni nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim oraz ze Szkół Podstawowych w Berdechowie, Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu oraz Wielopolu Skrzyńskim.

         Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Rady Gminy a zarazem nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu Pan Robert Pieczonka. Przywitał przybyłych na uroczystość nauczycieli, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

W swoich słowach skierowanych do zebranych Wójt zwrócił uwagę na rolę szkoły w życiu dzieci i młodzieży. Mówił jak ważne jest, aby uczniowie z radością chodzili do swoich szkół.

I tej właśnie radości uczniowskiej życzył zebranym nauczycielom oraz wręczył przyznane z tej okazji nagrody.

Następnie na ręce dyrektorów poszczególnych szkół przekazał życzenia dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli emerytów przepraszając równocześnie, że nie zostali oni zaproszeni na spotkanie.

            Kolejnym punktem spotkania był występ okolicznościowy uczniów Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim oraz występ chóru szkolnego Gimnazjum.

Nad całością występu artystycznego czuwali nauczyciele Gimnazjum : Pani mgr Anna Mikrut, Pani mgr Jadwiga Gawron oraz Pan mgr Tomasz Andreasik .

Po występie uczniów głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Złożył zebranym nauczycielom życzenia oraz zaprosił wszystkich na przygotowany z tej okazji poczęstunek.

RELACJA FOTOGRAFICZNA