6 stycznia 2014 roku w Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe nauczycieli dekanatu wielopolskiego.

Inicjatorem tych spotkań odbywających się od 5 lat jest ks. Marek Marchut - proboszcz parafii Nawsie a równocześnie dekanalny duszpasterz nauczycieli.

Organizatorem spotkań oprócz ks. Marka jest corocznie inna szkoła dekanatu.

W tym roku organizacja spotkania przypadła Publicznemu Gimnazjum im. Księdza Jerzego  Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

      Spotkanie opłatkowe nauczycieli rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim, którą koncelebrowali księża przybyli na uroczystość: ks. dr Krzysztof Budzyń - dyrektor wydziału katechetycznego w diecezji rzeszowskiej, ks. Marek Marchut - proboszcz parafii Nawsie, dekanalny duszpasterz nauczycieli,  ks. Jan Zimiński - proboszcz parafii Szufnarowa, ks. Tadeusz Polak - proboszcz parafii Niedźwiada Górna, ks. Jacek Piróg - proboszcz parafii Mała  oraz ks. Marek Łączkowski - katecheta uczący w naszym Gimnazjum.

Oprawę liturgiczną Mszy Świętej uświetnili nauczyciele czytający oraz  chór "Consoans" działający w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.

       Po Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do budynku Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego  Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Część tą prowadził gospodarz obiektu, dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś.

W swoim powitalnym wystąpieniu zacytował słowa kolędy: Emilii Waśniowskiej:

To właśnie tego wieczoru,

gdy gwiazdy lśnią na dworze,

przy stołach są miejsca dla obcych,

bo nikt samotny być nie może.

Tego właśnie wieczoru,

gdy wiatr dmucha,

w serca złamane i smutne,

po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

zło ze wstydu umiera,

widząc jak silna i piękna,

jest miłość gdy serce otwiera.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg rodzi się w człowieku.

Następnie przywitał przybyłych na spotkanie opłatkowe gości: księży, którzy odprawiali Mszę Świętą, ponadto przybyłych na uroczystość: ks. kanonika  Józefa Kłosowskiego -proboszcza parafii Brzeziny a równocześnie dziekana dekanatu wielopolskiego, ks. Jacka Piróga - proboszcza parafii Mała,  Pana Czesława Leję - Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pana Roberta Pieczonkę - Przewodniczącego Rady Gminy  Wielopole Skrzyńskie, Pana Juliana Zegara-Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej a równocześnie emerytowanego nauczyciela, wszystkich przybyłych na uroczystość nauczycieli z poszczególnych szkół wraz z dyrektorami: z Panią Małgorzatą Książek z Szufnarowej, z  Panią Teresą Bieszczad z Niedźwiady Górnej, z Panią Wiolettą Czemarnik z Niedźwiady Dolnej, z Panem Stanisławem Strzałką z Małej, z Panem Grzegorzem Laską z Łączek Kucharskich, z Panią Krystyną Paryś z Nawsia, z Panią Teresą Świniuch z Broniszowa, z Panią Krystyną Stusik z Berdechowa, z Panem Józefem Chodakiem z Brzezin, z Panem Henrykiem Olechem z Glinika oraz z Panią Barbarą Musiał z Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.

Szczególnie serdecznie dyrektor Gimnazjum Stanisław Paryś powitał przybyłych na uroczystość emerytowanych nauczycieli i dyrektorów szkół.

Po powitaniu gości młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim zaprezentowała przygotowany pod kierunkiem Pani Katarzyny Szczyrek spektakl teatralny, którego tematyka nawiązywała do narodzenia Chrystusa.

Program artystyczny zaprezentowany podczas spotkania opłatkowego nauczycieli w  Święto Trzech Króli można określić mianem nowatorskiego, bogatego w zakresie treści i formy. Treści  dosłowne, typowo jasełkowe zastąpiły treści symboliczne, których odczytanie wiązało się tematycznie z sensem istnienia świata i człowieka. Przy pomocy słowa, muzyki , gestów, tańca młodzież pokazała dramat ludzkości, która utraciła miłość Boga, którą przywróciło jej narodzone dziecię – mały Jezus. Aktorami byli uczniowie i absolwenci naszego gimnazjum biorący udział w warsztatach teatralnych w ramach projektu „Warsztaty teatralne inspirowane sztuką Tadeusza Kantora, którego imię nosi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej. Jako że sztuka Tadeusza Kantora – naszego wielkiego rodaka -jest przesiąknięta  symbolizmem, jest syntezą sztuk i nie skupia się na  ogólnie znanych  środkach  wyrazu znanych z konwencjonalnego teatru, młodzież wraz z opiekunem warsztatów – panią Katarzyna Szczyrek ( która przygotowała młodzież w zakresie wyrazu artystycznego i była również autorką scenariusza) zaprezentowała  widowisko skupione wokół treści biblijnych, pełne odniesień do współczesności, do kondycji duchowej ludzkości  .

Przedstawienie rozpoczęło biblijne rozważanie o mądrości Bożej. Boża Mądrość przywołała do istnienia świat (opis stworzenia świata i człowieka został odtworzony przez uczniów przy pomocy gestów i rekwizytów). Po stworzeniu świata Bóg powołał do istnienia człowieka, dając mu swą miłość i doskonały świat, jednak człowiek stracił ową niewinność Bożego dziecka przez świadomy wybór zła, przez odwrócenie się od Boga .

Muzyka typowo rozrywkowa, często towarzysząca występom artystów cyrkowych towarzyszyła popisom naszych aktorów, odtwarzających pozorną jedynie „radość” życia bez miłości, w świadomości własnych grzechów, o których mówią aktorzy po wybrzmieniu dźwięku policyjnej syreny. Występujący zaśpiewali też a capella  piosenkę  „Łatwej trudniej”, której tekst traktuje  o pogoni za życiem łatwym, przyjemnym, lecz egoistycznym i płytkim. Następujący po utworze taniec symbolizował walkę dobra ze złem, walkę konsumpcjonizmu z miłością do drugiego człowieka, którą to miłość ciągle na nowo daje nam przypominanie cudu narodzin małego Jezusa - wcielonej miłości.

 Występ zakończył krótki koncert piosenek bożonarodzeniowych z odpowiednią choreografią, podczas którego młodzież   wystąpiła w ubiorach stylizowanych na stroje chórów gospel.

Mamy nadzieję, że przedstawienie, choć trudne w odbiorze, w niezwykły, oryginalny sposób oddało sens Bożego Narodzenia – czasu  miłości i dobroci, tego niezwykłego czasu , kiedy „..dziecię się zrodziło/ a razem z nim maleńka przyszła miłość” , jak mówią słowa piosenki wykonywanej niegdyś przez Eleni.

Uczestnicy warsztatów przygotowali ten spektakl na zakończenie  wymienionego na wstępie projektu. Dzień później, tj. 7 stycznia to samo przedstawienie zaprezentowano w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim podczas opłatka członków Towarzystwa, pod którego auspicjami powstały  warsztaty, dając utalentowanej młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i zaprezentowania swoich niewątpliwych talentów artystycznych.

Występ zyskał ogromne uznanie publiczności, młodym artystom gratulowano umiejętności i odwagi w prezentowaniu znanych treści w sposób niezwykły i ciekawy. Treść spektaklu dostarczyła widzom nie tylko przeżyć artystycznych, lecz stała się pretekstem do głębszego rozważania Bożego Narodzenia w sercu każdego z nas.

       Następnie j przed zebranymi zaprezentował się z kolędami  chór gimnazjalny pod kierunkiem Pana Tomasza Andreasika.

        Po części artystycznej nastąpiła główna część uroczystości.

Prowadzący uroczystość dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Stanisław Paryś złożył wszystkim życzenia świąteczne. Kończąc zacytował słowa brata Rogera Schutza: "Aby każda noc w naszym życiu mogła być jak Noc Bożego Narodzenia".

Po oficjalnych życzeniach złożonych przez gospodarza a równocześnie jednego z organizatorów uroczystości Pana Stanisława Parysia głos zabrał dekanalny duszpasterz nauczycieli ks. Marek Marchut. Przybliżył zebranym tajemnicę Nocy Narodzenia Pańskiego, w swoim imieniu złożył zebranym życzenia świąteczne oraz  pobłogosławił opłatki, którymi następnie zebrani łamali się składając sobie życzenia.

Po tej części wszyscy usiedli do stołów na przygotowaną symboliczną wigilię, na którą składał się tradycyjny barszcz z grzybami, ryba, pierogi oraz ciasto.

RELACJA FOTOGRAFICZNA