Tradycyjnie w ostatnim tygodniu nauki odbywa się w naszej Dzień Sportu.

Tym razem Dzień Sportu został zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego i Samorząd Uczniowski w dniu 25 czerwca 2013.

Miał on wyjątkowy charakter gdyż po raz pierwszy zorganizowaliśmy Drzwi Otwarte dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Impreza miała bardzo bogaty program. Przez cały czas miały miejsce rozgrywki sportowe, które prowadzili nauczyciele w-fu oraz zabawy i konkurencje prowadzone przez Samorząd Uczniowski.

Przybyli szóstoklasiści ze szkół podstawowych w Wielopolu Skrzyńskim, Gliniku i Nawsiu mieli okazję poznać szkołę, do której będą uczęszczać od nowego roku szkolnego. Na początku uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni po budynku szkoły. Szóstoklasiści zobaczyli wszystkie najważniejsze pomieszczenia. Zajrzeli do  sal lekcyjnych i mogli się przekonać, jak są wyposażone klasy, z jakimi pomocami naukowymi pracują uczniowie i nauczyciele. Następnie szóstoklasiści obejrzeli prezentacje przygotowane i poprowadzone przez naszych gimnazjalistów.

W tym czasie wcześniej wytypowana trójka uczniów ze szkoły podstawowej w Nawsiu i Wielopolu Skrzyńskim uczestniczyła w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej przygotowanym przez nauczycieli.

Po zakończonych pokazach i pierwszej części konkursu wszyscy spotkaliśmy się na Sali gimnastycznej by uczestniczyć w dalszej części programu, na który składał się: drugi etap konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz jego rozstrzygnięcie, apel o Unii Europejskiej i występ artystyczny młodzieży gimnazjalnej.

 Na zakończenie imprezy Pan Dyrektor wręczał uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz podziękował szóstoklasistom oraz ich opiekunom za odwiedzenie naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że nasi goście dobrze się bawili podczas przygotowanych przez nas Dni Otwartych oraz mieli okazję poznać choć trochę naszą szkołę i panującą w niej atmosferę.

W tym czasie na kompleksie boisk cały czas odbywały się wspomniane rozgrywki sportowe: piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt. Po ich rozstrzygnięciu  odbył się apel kończący imprezę z okazji Dnia Sportu.

Należy podkreślić, że uczniowie klas szóstych również brali udział w konkurencjach i zabawach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski. Widać było na ich twarzach uśmiech i zadowolenie.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA