DZIEŃ SPORTU

         Tradycyjnie w ostatnim tygodniu nauki odbył się w naszej szkole Dzień Sportu.

W tym roku zorganizowany w dniu 25 czerwca przez nauczycieli wychowania fizycznego i Samorząd Uczniowski.

Po raz drugi zorganizowaliśmy Drzwi Otwarte dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Impreza miała bardzo bogaty program. Przez cały czas miały miejsce rozgrywki sportowe, które prowadzili nauczyciele w-fu oraz zabawy i konkurencje prowadzone przez Samorząd Uczniowski.

Przybyli szóstoklasiści ze szkół podstawowych z Wielopola Skrzyńskiego, Nawsia, Brzezin i Berdechowa   mieli okazję poznać szkołę, do której będą uczęszczać od nowego roku szkolnego. Na początku uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni po budynku szkoły. Następnie szóstoklasiści obejrzeli prezentacje przygotowane i poprowadzone przez naszych gimnazjalistów. Po zakończonych pokazach wszyscy spotkali się na podwórku szkolnym by uczestniczyć w prowadzonych przez uczniów konkurencjach sportowo-rozrywkowych. Mamy nadzieję, że nasi goście dobrze się bawili podczas przygotowanych przez nas Dni Otwartych oraz mieli okazję poznać choć trochę naszą szkołę i panującą w niej atmosferę.