W dniach 21 – 23 kwietnia 2015r. młodzież klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali test z zakresu przedmiotów humanistycznych(dodatkowy podział na przedmioty: historia z wiedzą o społeczeństwie oraz język polski), drugiego dnia egzamin dotyczył przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (dodatkowy podział na przedmioty: biologia, chemia, fizyka, geografia oraz osobno matematyka) natomiast trzeciego dnia gimnazjaliści pisali test z języka obcego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Ogółem w roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu przystąpiło 110 uczniów, którzy uczęszczają do pięciu klas trzecich:

IIIA (19) – wychowawca: mgr B. Hendzel

IIIB (22) – wychowawca: mgr A. Waszczuk

IIIC (23) – wychowawca: mgr P. Wośko

IIID (23) – wychowawca: mgr W. Kołczak

IIIE (23) – wychowawca: mgr inż. L. Krawiec

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Dyrekcja i komisje, w skład których wchodzili nauczyciele naszego Gimnazjum oraz nauczyciele wizytujący z innych placówek oświatowych naszej gminy.

W tych dniach, w murach szkolnych panowała wyjątkowa atmosfera skupienia i ciszy.


RELACJA FOTOGRAFICZNA