W dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014 odbył się egzamin gimnazjalny.

Uczniowie klas trzecich w poszczególne dni zmagali się z pytaniami i zadaniami z części humanistycznej podzielonej dodatkowo na przedmioty historia z wiedzą o społeczeństwie oraz język polski, z części matematyczno-przyrodniczej podzielonej dodatkowo na przedmioty: biologia, chemia, fizyka, geografia oraz osobno matematyka. W trzecim dniu egzaminu uczniowie zdawali język obcy w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Wszyscy uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do egzaminu, który przebiegał bez najmniejszych zakłóceń. Ponadto w drugim dniu egzaminu pracę uczniów jak i członków komisji nadzorujących egzamin obserwowała przedstawicielka organu prowadzącego szkołę.

W opinii uczniów pytania egzaminacyjne charakteryzowały się umiarkowanym stopniem trudności, w wyniku czego w większości uczniowie opuszczali sale egzaminacyjne uśmiechnięci i zadowoleni.

Całą jednak prawdę o egzaminie poznamy 17 czerwca, kiedy to OKE w Krakowie opublikuje uzyskane przez uczniów wyniki.