Rys historyczny
Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim

 

         W dniu 1 września 1999r. weszła w życie reforma systemu oświaty. Wprowadziła ona wiele zmian w systemie szkolnym. Najważniejszą z nich było stworzenie nowego typu szkoły – trzyletniego gimnazjum. Głównym celem tego typu placówek było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk.

         Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczęło swoją działalność 4 września 1999r. Powstało z inicjatywy Wójta Gminy Juliana Zegara i Komisji Oświaty Rady Gminy – na mocy uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 1999r.

         Zostało utworzone jako zbiorcza placówka oświatowa skupiająca absolwentów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie: Nawsia, Glinika, Brzezin, Berdechowa, Broniszowa i Wielopola Skrzyńskiego. Tym samym gimnazjum wielopolskie, jako jedno z nielicznych
w regionie, spełniło najważniejsze założenia reformy polskiej oświaty. Miało nowo wybudowana siedzibę, w odróżnieniu od gimnazjów powstających przy macierzystych szkołach podstawowych, tworzących wspólnie tzw. zespoły szkół.

         Dyrektorem Gimnazjum został mgr Stanisław Paryś, pełniący swoją funkcję przez cały okres działalności placówki.

         Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczęła się 4 września 1999r. Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim celebrowaną przez
ŚP. Księdza Dziekana Jana Bylinowskiego – proboszcza wielopolskiej parafii.
 W związku z tym, że budynek gimnazjum nie był jeszcze gotowy na przyjęcie gimnazjalistów (trwały prace wykończeniowe), przez pierwszy miesiąc nauka odbywała się w jednym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Lekcje prowadzone były „na drugiej zmianie”, trwały do godziny 17.

         Od dnia 4 października 1999r. zajęcia dydaktyczne odbywały się już w nowym budynku gimnazjum. Warunki pracy uległy zdecydowanej poprawie. Uczniowie i nauczyciele mieli do dyspozycji duże, przestronne sale lekcyjne, obszerne korytarze, nowoczesne pomieszczenia sanitarne.

         Rok później, tj. 12 października 2000r. została ukończona budowa sali gimnastycznej i oficjalnie oddano ją do użytku, co w bardzo dużym stopniu poprawiło możliwości realizacji programu wychowania fizycznego i rozwoju sportu szkolnego. Oddanie do użytku sali gimnastycznej umożliwiło również organizowanie na terenie szkoły akademii, apeli, imprez, dyskotek i uroczystości szkolnych.

         W czerwcu 2000r. gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała autobus szkolny – gimbus. Od początku roku szkolnego 2000/2001 do dnia dzisiejszego jest on wykorzystywany do przywozu i odwozu uczniów oraz podczas wyjazdów na wycieczki szkolne i zawody sportowe.

         W następnych latach baza dydaktyczna i lokalowa gimnazjum była systematycznie wzbogacana i udoskonalana. Zorganizowano drugą, w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny pracownię komputerową, zaopatrzono pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, zorganizowano centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, utworzono i wyposażono szkolną siłownię. Od roku szkolnego 2003/2004 funkcjonuje świetlica wraz ze stołówką szkolną.

         Zadbano także o estetykę i funkcjonalność obejścia szkolnego.
W czerwcu 2002r. jedno z pomieszczeń szkoły zostało przeznaczone na Izbę Pamięci im. Tadeusza Marii Kantora, gdzie zostały wyeksponowane pamiątki po rodzimym artyście.

         W grudniu 2005r. pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku szkolnego zostały zaadaptowane na potrzeby gabinetu stomatologicznego, pomocy przedlekarskiej i higieny szkolnej. Gabinet stomatologiczny funkcjonował do końca czerwca 2008r.

         Została nawiązana współpraca z licznymi placówkami oświatowymi (w tym ze szkołą z Giraltovic na Słowacji), z placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami,  instytucjami użyteczności publicznej.       

W styczniu 2008r. gimnazjum zostało wyposażone w kamery monitorujące znaczną część budynku szkoły oraz dziedziniec. Dzięki wprowadzeniu monitoringu zwiększyło się wśród uczniów poczucie bezpieczeństwa.

         We wrześniu 2007r. z inicjatywy Dyrektora Gimnazjum mgr Stanisława Parysia nasza szkoła przystąpiła do prac mających na celu nadanie jej imienia. W drodze wyborów oraz konsultacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami wybrano dla gimnazjum imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Kandydaturę Księdza Popiełuszki na Patrona Gimnazjum zaproponował i wspierał ŚP. Jan Bylinowski – proboszcz parafii w Wielopolu Skrzyńskim.

         13 października 2009r. miała miejsce uroczystość nadania imienia szkole. Odprawionej w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim Mszy Św. Przewodniczył JE Ks. Bp Edward Białogłowski. Gimnazjum otrzymało sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. Powstała również tablica poświęcona Patronowi.

         Dyrekcja, nauczyciele oraz grupa uczniów wzięła udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w dniu 6 czerwca 2010r.

         Uczniowie Gimnazjum co roku biorą udział w wycieczce do Warszawy, w czasie której odwiedzają Grób Ks. Jerzego Popiełuszki. Biorą także udział w uroczystościach oraz konkursach poświęconych Patronowi.

         Ważnym wydarzeniem w życiu gimnazjum było otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, znajdujących się w pobliżu szkoły. Miało ono miejsce 28 maja 2013r. Uczniowie gimnazjum mogą odtąd korzystać
z nowoczesnych obiektów sportowych.

         Gimnazjum posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Może również poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i konkursów artystycznych. W ciągu 15 lat jego działalności 12 uczniów uzyskało tytuł laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a 33 uczniów – tytuł finalisty. W całej historii szkoły jej mury opuściło 1550 absolwentów. Zostały wydane dwie publikacje monograficzne dotyczące życia i działalności gimnazjum – w latach 1999 – 2009 oraz w latach 2009 – 2014.

         W związku z 15 – leciem istnienia Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, 5. Rocznicą nadania Placówce imienia Księdza Jerzego Popiełuszki oraz 30. Rocznicą śmierci Patrona Szkoły, decyzją Rady Pedagogicznej rok 2014 został uznany Rokiem Jubileuszowym.