UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI NADANIA IMIENIA SYBIRAKÓW SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWSIU, POŚWIĘCENIA SZTANDARU, ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ

   

13 listopada 2012 roku młodzież naszego Gimnazjum w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Nawsiu uczestniczyła w obchodach nadania tej szkole imienia Sybiraków, poświęcenia sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Nasze Gimnazjum podczas  uroczystości wystawiło poczet sztandarowy

Uświetnieniem uroczystości był także występ chóru naszej szkoły pod dyrekcją p. Tomasza Andreasika.

    W uroczystościach w Nawsiu, na które składała się msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego oraz licznie zgromadzonych kapłanów w różny sposób związanych ze Szkoła w Nawsiu, poświecenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Nawsiu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły, poświęcenie sztandaru oraz przede wszystkim nadanie imienia Sybiraków szkole uczestniczył także pododdział Strzelca działającego przy Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. Należy zwrócić uwagę na to, że w orkiestrze dętej, która uświetniła uroczystości grali uczniowie Gimnazjum: Arkadiusz Kozioł, Marcin Świerad, Marcin Wojnarowski.

    Szkołę naszą podczas tych uroczystości reprezentował dyrektor p. Stanisław Paryś wraz z zastępcą p. Mariuszem Mosiorem. W uroczystościach wzięło udział także liczne grono nauczycieli naszego Gimnazjum. Jednym z prowadzących uroczystości był nauczyciel naszego Gimnazjum p. Paweł Wośko. Dekorację wykonała p. Wioleta Malska.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA