Spotkanie z pracownikiem IPN

 

 

W dniu 30.11.2012 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej – panem Maciejem Rędziniakiem. Zapoznał on uczniów z biografią Patrona Gimnazjum – ks. Jerzego Popiełuszki, a także
z okolicznościami jego męczeńskiej śmierci. Przybliżył również uczniom realia Polski rządzonej przez komunistów, w której żył i działał ks. Jerzy.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 

Opracował: Mariusz Mosior