W dniu 28.11. 2013 roku w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim mialo miejsce spotkanie uczniów klas pierwszych z inspektorem Maciejem Rędziniakiem - pracownikiem rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

       Przybliżył on gimnazjalistom postać Patrona naszego Gimnazjum - błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Mówił o Jego życiu i działalności, przedstawił także okoliczności Jego męczeńskiej śmierci. Przybliżył również uczniom czasy, w których żył ks. Jerzy Popiełuszko, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistów.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA