W dniu 22 maja 2014 r. został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs plastyczny

pod hasłem: „Od małego Alka do Jerzego Męczennika”, zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki z okazji nadchodzącej piątej rocznicy przyjęcia przez szkołę patrona.

            Konkurs skierowany był do uczniów szkół noszących imię ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorzy zaprosili do udziału w Konkursie Gimnazjum imienia ks. Jerzego Popiełuszki w Przecławiu z powiatu mieleckiego oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

            Do Konkursu przystąpiła szkoła podstawowa ze Skrzyszowa, która przysłała 10 prac.

Komisja Konkursowa w składzie:

1) przewodniczący - nauczyciel plastyki, p. Wioleta Malska,

2) członek - pedagog szkolny, p. Magdalena Miś,

3) członek - polonista, p. Anna Mikrut

zdecydowała się rozstrzygać konkurs w dwóch kategoriach, mimo, iż nie było to postanowieniem Regulaminu Konkursu:

I kategoria: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie,

II kategoria: uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

 

            W I kategorii Komisja przyznała:

I miejsce: Zuzannie Paruch z kl. V,

II miejsce: Jowicie Chmielowiec z kl. "0",

III miejsce: Kamili Fryz z kl. IV

            oraz wyróżnienia:

Bartoszowi Chmiel z kl. IV,

Angelice Jopek z kl. IV.

 

            W II kategorii Komisja przyznała:

I miejsce: Magdalenie Kolebuk z kl. II E,

II miejsce: ex æquo Kindze Wójcik z kl. II E oraz Justynie Cabaj z kl. II D,

III miejce - nie zostało przyznane,

wyróżnienie dla zespołu z kl. I B w składzie : Katarzyna Kisiel, Sylwia Szydło,

Martyna Łuszcz, Gabriela Szczepanik,

Anita Szymańska

 

Organizator dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i gratuluje zwycięzcom.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozdania dyplomów i nagród.