Dnia 6 kwietnia br. w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się uroczyste obchody 98. rocznicy urodzin wielkiego artysty naszej ziemi – Tadeusza Kantora.

Był synem Mariana Kantora-Mirskiego i Heleny z Bergerów. Urodził się w 1915 roku na plebanii , gdzie jego matka mieszkała od dzieciństwa wraz z owdowiałą matką Katarzyną, przyrodnią siostrą proboszcza i dziekana Wielopola, księdzem Józefem Radoniewiczem. Helena Kantor w 1921 roku opuściła probostwo wraz z Tadeuszem i jego starszą siostrą Zofią ze względu na śmierć księdza Radoniewicza.

W 1955 grupa plastyków, krytyków i teoretyków sztuki pod kierownictwem Kantora założyła teatr Cricot 2. Do najsłynniejszych jego prac należą: Dziennik z podróży, Człowiek i stół, Niebezpieczne odwrócenie i Powrót do domu rodzinnego, cykl ambalaży, a także głośne przedstawienia teatralne Umarła klasa i Wielopole, Wielopole. O sztuce Wielopole, Wielopole opowiadającej o rodzinnym mieście Kantora, Franco Quadri napisał: „Kantor połączył w tym przedstawieniu polski mikrokosmos z męką Chrystusa, a Wielopole stało się własnością całego świata”.

 „Teatr śmierci” był ostatnim nurtem w twórczości teatralnej Kantora. Powstały wówczas spektakle: Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech sczezną artyści, Nigdy już tu nie powrócę oraz spektakl, którego premiera odbyła się już po śmierci artysty – Dziś są moje urodziny. We wszystkich tych spektaklach motywem głównym była śmierć, przemijanie, pamięć. W wielu przedstawieniach Kantor uczestniczył bezpośrednio jako obecny na scenie „mistrz ceremonii”, przyglądając się akcji i interweniując, kiedy trzeba.

Uroczystość obchodów rocznicy śmierci T. Kantora została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej. Jednym z jej punktów był występ artystów  naszej gimnazjalnej grupy teatralnej działającej w ramach warsztatów teatralnych. Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu pt „Ja - dziecko, ja- artysta” była p. Katarzyna Szczyrek.

Scenografia i charakteryzacja była dziełem wszystkim uczestników warsztatów, a w szczególności uczennicy klasy IIIB Katarzyny Dziurdzik, zaś sceniczne stroje zostały uszyte przez panią Marię Wojnarowską z Brzezin – mamę jednej z naszych artystek – Kasi Wojnarowskiej.

Wśród widzów było wielu znakomitych gości, którym niezmiernie spodobał się występ naszych aktorów. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie – co szczególnie ważne – także na panu Bogdanie Renczyńskim – aktorze teatru Cricot 2, który nie szczędził pochwał naszym aktorom, a byli to;

Ania Gąsior ( gra na skrzypcach)

Kasia Wojnarowska

Kasia Ania Wojnarowska

Marcin Wojnarowski

Joasia Sikora

Joasia Andreasik

Monika Andreasik

Aneta Andreasik

Basia Andreasik

Dominik Wojnarowski

Karol Pocałuń

Rafał Stasik

Wioletta Stasik

Iza Cholewa

Iwona Cholewa

Beata Bieszczad

Marcelina Pacocha

Urszula Pietrucha

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA