26 czerwca 2015 był ostatnim dniem nauki w roku szkolnym 2014/2015.

W tym dniu zgromadzona młodzież gimnazjalna wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami, w uroczystym przemarszu, na czele którego był sztandar szkoły, udała się do kościoła parafialnego na Mszę Świętą kończącą rok szkolny.

Mszę  tą odprawił ksiądz katecheta Marek Łączkowski.

Następnie po przejściu do szkoły, na sali gimnastycznej odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym akademia.

Na rozpoczęcie wprowadzono sztandar gimnazjum , odśpiewano hymn państwowy i hymn gimnazjum.

        W kolejnym punkcie uroczystości kończącej rok szkolny 2014/2015 głos zabrał dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś.

Dyrektor podsumował kończący się rok szkolny, podziękował wszystkim na sumienną pracę i naukę, a następnie uczniom , którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wręczył nagrody książkowe i świadectwa oraz przekazał listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów.

Wszystkim zebranym dyrektor życzył udanych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

         Po tym najważniejszym  punkcie akademii, młodzież przedstawiła przygotowaną część artystyczną.

Po tej części akademii, uczniowie wraz z wychowawcami klas, udali się na ostatnią w tym roku szkolnym godzinę wychowawczą, której głównym punktem w każdej klasie było wręczenie uczniom świadectw.

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do kolejnej klasy, a wszyscy uczniowie klas trzecich z wynikiem pozytywnym ukończyli naukę w gimnazjum.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA