W dniu 24 maja 2013 r. odbył się etap finałowy XIII Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, którego celem było:

- sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów zasad polskiej pisowni,

- doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej,

- wspomaganie szkolnej edukacji humanistycznej.

 

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez zespół nauczycieli języka polskiego, koordynatorem była mgr Lucyna Woźny.

W eliminacjach klasowych, które zakończyły się 16 maja 2013 r., wzięli udział wszyscy uczniowie Gimnazjum. Do etapu finałowego zakwalifikowano po trzech uczniów z każdej klasy.

 

       Etap finałowy konkursu miał formę dyktanda sprawdzającego znajomość polskiej ortografii i interpunkcji. Wzięło w nim udział 42 uczniów.

 

Oceny prac dokonała komisja w składzie:

mgr Lucyna Woźny

mgr Katarzyna Szczyrek

mgr Aldona Wośko

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum uzyskała

Barbara Zegar z klasy III A

 

II miejsce:     Paulina Andreasik – kl. I C

                       Justyna Misiora – kl. III A

                       Faustyna Gąsior – kl. II D

III miejsce:    Urszula Pietrucha – kl. III B

                       Marta Pazdan – kl. I B

Wyróżnienie: Karolina Sobczyńska – kl. III C

 

                                                             Gratulujemy!                                               

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA