Konkurs pod hasłem "Historia a Popiełuszko" składał się z trzech etapów. Pierwszy etap miał miejsce w dniu 22.03.2013r. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie Gimnazjum. Pisali oni test pisemny, który następnie ocenili wychowawcy klas.

Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie:

1. Kacper Cabaj klasa Id - 32 pkt. /32

2. Marcelina Cabaj klasa IId - 31,5pkt.

3. Justyna Misiora klasa IIIa - 29,5 pkt.

4. Joanna Andreasik klasa IIIb - 28 pkt.

5. Ewa Wójcik  klasa IIId - 28 pkt.

6. Aleksandra Olszewska klasa IIIe - 28 pkt.

7. Anna Marciniec klasa IIIe - 28 pkt.

8. Daria Święch klasa IId - 28 pkt.

9. Michał Woźny klasa IIIe - 26,5 pkt.

10. Katarzyna Tabasz klasa IIIa - 25,5 pkt.

11. Katarzyna Chodak klasa IIId - 25,5 pkt.

12. Marta Marciniec klasa Ib - 25 pkt.

13.Paweł Kubik klasa IIIa - 23 pkt.

14. Urszula Pietrucha klasa IIIb - 23pkt.

15. Damian Król klasa Id - 22,5 pkt.

16. Katarzyna Pociask klasa IIb - 20,5 pkt.

17. Gabriela Mucha klasa IIIc - 20,5 pkt.

        Drugi etap konkursu miał miejsce w dniu 27.05.2013r. Uczniowie pisali kolejny test. Do etapu finałowego zostali zakwalifikowani:

1. Marcelina Cabaj klasa IIb - 37 pkt./38

2. Justyna Misiora klasa IIIa - 35,5 pkt.

3. Kacper Cabaj klasa Id - 35 pkt.

4. Joanna Andreasik klasa IIIb - 31,5 pkt.

5. Anna Marciniec klasa IIIe - 30,5 pkt.

6. Daria Święch klasa IId - 28,5 pkt.

7. Ewa Wójcik klasa IIId - 28 pkt.

8. Aleksandra Olszewska klasa IIId - 27,5 pkt.

      Etap finałowy miał miejsce w dniu 5 czerwca 2013 roku w sali 202. Uczniowie odpowiadali ustnie na pytania, które zadawał Zastępca Dyrektora Gimnazjum - mgr Mariusz Mosior.

Odpowiedzi oceniała komisja w składzie:

1. Ks. Marek Łączkowski

2. Mgr Paweł Wośko

3. Mgr Dariusz Mormol

     Wyniki etapu finałowego przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE : JOANNA ANDREASIK kl. IIIb

II MIEJSCE: JUSTYNA MISIORA klasa IIIa

III MIEJSCE: MARCELINA CABAJ klasa IIb

WYRÓŻNIENIA:

ALEKSANDRA OLSZEWSKA klasa IIIe

KACPER CABAJ klasa Id

EWA WÓJCIK klasa IIId

ANNA MARCINIEC klasa IIIe

DARIA ŚWIĘCH klasa IId