Publiczne Gimnazjum

im. Księdza Jerzego Popiełuszki

w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie

nr bud. 265

NIP: 818-14-96-373

REGON: 690668166

www.gimwielopole.pl

tel. 17 22 14 614

fax. 17 22 14 614

e-mail: gimwielopole@o2.pl