BEZPIECZNIE PODCZAS PRAC W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KRUS - 29.05.2015

W dniu 29 maja uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem KRUS-u. Tematem spotkania było „Zachowanie bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwie domowym”. Zaproszony gość zapoznał pierwszoklasistów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz przytaczał fakty z życia zwłaszcza młodych ludzi, którzy o tych zasadach nie pamiętali ulegając mniej lub bardziej poważnym wypadkom.

Spotkanie jest kontynuacją programu „Bezpieczne wakacje” zainicjowanego przez Świetlicę Socjoterapeutyczną działającą przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.