Obchody 96. Rocznicy Śmierci

płk. Leopolda Lisa – Kuli

6 marca 2015r. w Rzeszowie miały miejsce Obchody 96. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli. Nasze Gimnazjum reprezentowali pan Stanisław Paryś – Dyrektor, pan Mariusz Mosior – wicedyrektor oraz grupa strzelców.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. W czasie jej trwania miało miejsce uroczyste przyrzeczenie „Orląt” (m.in. ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu). Rotę przyrzeczenia odczytał pan Adam Komorowski – syn gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego.

Dalsza część obchodów miała miejsce na Placu Farnym przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa – Kuli. Składały się na nią:

- złożenie meldunku, przegląd pododdziałów,

- odegranie Hymnu Narodowego, podniesienie Flagi Państwowej na maszt,

- powitanie uczestników uroczystości przez Prezydenta Rzeszowa,

- przyrzeczenie strzeleckie grupy ok. 420 dziewcząt i chłopców z jednostek strzeleckich z terenu Małopolski.

Wśród nich byli uczniowie kl. I C naszej szkoły - Wiktoria Betleja oraz Kamil Wąs. Rotę przyrzeczenia przeczytał pan Leopold Kula – bratanek Bohatera.

Następnie miały miejsce:

- przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń „Krzyż Zasługi”,

- Apel Pamięci, salwa honorowa,

- składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.