12 grudnia 2013 roku młodzież naszego Gimnazjum  wzięła udział w wycieczce na lodowisko znajdujące się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębicy, zorganizowanej przez wychowawczynię klasy III D p. mgr Lucynę Woźny. Opiekę nad uczestnikami sprawowała także p. mgr Natalia Paryś – nauczycielka wychowania fizycznego. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klasy III D, towarzyszyli im koledzy i koleżanki z klas: II D, II E, I C, III A i III B. Wyjazd umożliwił uczniom aktywny wypoczynek oraz doskonalenie, a w niektórych przypadkach zdobycie umiejętności łyżwiarskich. Pobyt na lodowisku dostarczył młodzieży dobrej zabawy i ciekawych wrażeń. Uczniowie obejrzeli także fragment meczu hokejowego  i  zwiedzili cały obiekt MOSiR.

 

mgr Lucyna Woźny

RELACJA FOTOGRAFICZNA