Dyrektor mgr Piotr Czaja - wychowanie fizycze

mgr Aldona Wośko - język polski

mgr Tomasz Andreasik - muzyka

mgr Wioleta Malska - plastyka

mgr Jadwiga Gawron - geografia

mgr Katarzyna Szczyrek- język polski

mgr Barbara Godek - język niemiecki

mgr Dominika Ozga - język niemiecki

mgr Barbara Świętoń - język angielski

mgr Lucyna Woźny - język polski

ks. mgr Mariusz Siniak-religia

ks. mgr Michał Polański - religia

mgr Małgorzata Jarosz - język polski

mgr Paweł Wośko - historia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariusz Mosior - historia

mgr Dariusz Mormol - wiedza o społeczeństwie,wdż

mgr Alicja Paryś- fizyka, informatyka

mgr Liliana Wójcik - język angielski

 

mgr Bogumiła Matysek - matematyka

mgr inż. Bernadeta Gąsior - chemia

mgr inż. Leokadia Krawiec - matematyka, chemia

mgr Anna Waszczuk - biologia

mgr Radosław Bryg- zajęcia techniczne

mgr Beata Chodak - wychowanie fizyczne

mgr Natalia Paryś - wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Jarosz- biblioteka

mgr Magdalena Miś - pedagog

mgr Waldemar Ciołkosz - świetlica szkolna