Święto Odzyskania Niepodległości

***

          ,,Pamięć jest wielką siłą, jest istotą więzi wszystkich wspólnot, w tym także wspólnoty narodowej. Dlatego wiedza o przeszłości – historia i kultywowanie tradycji jest ważne dla trwania narodu.”

***

„Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć…”

 

          7 listopada w naszej szkole   obchodziliśmy najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. 11 listopada to dzień, który przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.  

         Tego dnia  uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy III ,,c’’ pod kierunkiem pani mgr Bernadety Gąsior i pani mgr Natalii Paryś. Uroczystość rozpoczęła się od  wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem  hymnu państwowego i  hymnu szkoły przez chór ,,Consonans” pod przewodnictwem pana mgr  Tomasza Andreasika. Następnie głos zabrał zastępca dyrektora szkoły pan mgr  Mariusz Mosior, który, wygłaszając krótki referat, przybliżył  wszystkim ciężką drogę rodaków do wolnej Ojczyzny.  Po  wystąpieniu wicedyrektora delegacja uczniów udała się pod pomnik pamięci tych, którzy walczyli o wolną Polskę, gdzie złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz.  Następnie odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III ,,c”, którzy przybliżył nam historię Polski od I rozbioru do odzyskania niepodległości.  ,,Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć?”- tak brzmiało główne przesłanie akademii. Na szczególny moment refleksji pozwoliło wspólne odśpiewanie pieśni narodowych. Patriotyczne uczucia w sercach uczniów I nauczycieli zostały wywołane przez historyczno-refleksyjny charakter uroczystości. .
Na koniec  głos zabrał dyrektor szkoły pan mgr Stanisław Paryś, który podziękował wszystkim za trud włożony w przygotowanie akademii. Przypomniał też zebranym sens i cel obchodzenia uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Ma być ona lekcją historii, lekcją pamięci i odpowiedzialności za przeszłość oraz przyszłość naszego narodu. Warto też wspomnieć, że całą uroczystość uświetnił udział pododdziału Strzelca. Po uroczystości uczniowie rozeszli się do swoich klas na dalsze lekcje.

 

                                                                                                      Opracowały:

                                                                                                      Aleksandra Chmiel

                                                                                                      Agnieszka Gąsior.

 

 RELACJA FOTOGRAFICZNA