13 listopada 2013 roku odbyły się gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość odbywała się w jednej z miejscowości wchodzących w skład gminy Wielopole Skrzyńskie - w Nawsiu i połączona była z pierwszą rocznicą nadania imienia Szkole Podstawowej w Nawsiu.

Szkołę naszą reprezentował poczet sztandarowy, drużyna Strzelca działająca przy naszym Gimnazjum oraz uczniowie pochodzący z miejscowości Nawsie.

W uroczystościach wzięła  również udział dyrekcja naszej szkoły: pan Stanisław Paryś i pan Mariusz Mosior oraz  nauczyciele: Paweł Wośko, Tomasz Andreasik, Waldemar Ciołkosz, Barbara Hendzel.

Cała uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych do Kościoła Parafialnego w Nawsiu, gdzie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Górnego została odprawiona Msza Święta.

 

<......................cdn....................................>

RELACJA FOTOGRAFICZNA