Tradycyjnie  jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskie zorganizowało dla swoich członków i sympatyków spotkanie opłatkowe.

Spotkanie otworzył prezes TPZW Julian Zegar.

Przywitał zaproszonych gości i w swoim imieniu oraz całego Zarządu Towarzystwa złożył zebranym życzenia.

Następnie głos zabrał dziekan dekanatu wielopolskiego ks. Józef Kłosowski. Po krótkiej modlitwie pobłogosławił opłatki, którymi następnie wszyscy dzielili się składając sobie życzenia.

Wśród przybyłych na uroczystość można było zauważyć m.in.: Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie pana Czesława Leję, Przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie pana Roberta Pieczonkę  oraz innych radnych, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim pana Stanisława Parysia, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broniszowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawsiu panią Krystynę Paryś, Dyrektora GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim pana Marcina Świerada, ks. Marka Łączkowskiego i inne osoby.

Doniosłą uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz chór gimnazjalny.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA