Tradycyjnie  jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskie zorganizowało dla swoich członków spotkanie opłatkowe.

Doniosłą uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

 Z tej okazji warto nadmienić, że sekretarzem kapituły stypendialnej działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej jest dyrektor naszej szkoły mgr Stanisław Paryś.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA