28 maja 2013 roku miała miejsce uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".

Uroczystość ta, z racji tego, że kompleks boisk sportowych znajduje się  w pobliżu Gimnazjum, odbyła się w budynku naszej szkoły.

 Otwarcie uroczystości poprzedził hymn państwowy, po którym głos zabrał dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś. W imieniu władz samorządowych przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił plan uroczystości.

    W swoim wystąpieniu Dyrektor Gimnazjum powiedział m.in.:

     "Budowanie boisk w ramach programu „Orlik” to ogólnopolskie przedsięwzięcie, nadzorowane i współfinansowane z budżetu centralnego.  Dzięki temu przy naszych szkołach powstał piękny, funkcjonalny kompleks boisk sportowych składający się z boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego – do piłki siatkowej, piłki koszykowej i tenisa ziemnego. 

       Powstałe boiska są oświetlone, z zapleczem sanitarnym i szatniami, z bardzo dobrą nawierzchnią. Na powstałych obiektach sportowych uczniowie Gimnazjum, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i innych szkół z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz młodzież, jak również dorośli będą mogli w bezpieczny sposób ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego oraz spędzać pożytecznie , sportowo i zdrowo wolny czas."

      Następnie Dyrektor Gimnazjum przedstawił i przywitał przybyłych gości: : Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty w Rzeszowie pana Antoniego Wydro, Członka Zarządu Powiatu pana Jerzego Łyszczaka, Sekretarza Zarządu Powiatu panią Elżbietę Wojtasik, Radnego Rady Powiatu pana Marcina Świerada. Przywitał również przybyłych księży pracujących w parafii Wielopole Skrzyńskie:  ks. Wiesława Lisowicza i ks. Marka Łączkowskiego. Serdeczne słowa powitania skierował do pana Czesława Leji - wójta gminy  Wielopole Skrzyńskie, pana Roberta Pieczonki - przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, pana Jana Świstaka - zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz radnych Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie przybyłych na uroczystość otwarcia obiektów sportowych. Słowa powitania Dyrektor Stanisław Paryś skierował również do przybyłych dyrektorów szkół podstawowych  i przedszkola  z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie: p. Krystyny Paryś - dyrektor SP w Nawsiu, p. Wiesławy Ludwin - dyrektor SP w Brzezinach, p. Teresy Świniuch - dyrektor SP w Broniszowie, p. Marka Śliwińskiego - dyrektora SP w Wielopolu Skrzyńskim, p. Henryka Olecha - dyrektor SP w Gliniku, p. Barbary Musiał - dyrektora przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, p. Antoniego Balickiego - dyrektora ZOSiP w Wielopolu Skrzyńskim,  a także przybyłych  pracowników Gminy Wielopole Skrzyńskie na czele  z panią sekretarz gminy, wicewójt Krystyną Wlezień. Wśród przybyłych gości, do których zostały skierowane słowa powitania zauważyć można było także p. Janinę Cios - prezesa Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, p. Piotra Kryzę - komendanta posterunku policji w Wielopolu Skrzyńskim, p. Bożenę Muchę - dyrektor GOPS w Wielopolu Skrzyńskim, p. Jerzego Siutę - prezesa ZG OSP w Wielopolu Skrzyńskim, Stanisława Wojnarowskiego -komendanta gminnego OSP w Wielopolu Skrzyńskim, a także Henryka Mirowskiego - prezesa klubu sportowego "Pogórze" Wielopole Skrzyńskie, Władysława Pociaska - honorowego prezesa klubu sportowego "Pogórze" Wielopole Skrzyńskie a  także prezesi firm prywatnych działających na terenie Wielopola Skrzyńskiego: p. Alfred Reguła i p. mgr inż. Marek Tęczar, a także sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie p. Janusz Misiora.

Na uroczystość przybyli również, zostali wymienieni i powitani dyrektorzy firm budujących otwierany kompleks sportowy: p. Jan Maślanka - dyrektor HERMAL - Dębica, p. Adam Chmura - dyrektor HERMAL-Debica, p. Bogdan Klatka - dyrektor Styl-bau Jasło.

Słowa powitania zostały skierowane także do wszystkich nauczycieli, dzieci i młodzieży przybyłych na tę uroczystość.

      Po powitaniu głos zabrał wójt gminy Wielopole Skrzyńskie p. Czesław Leja. W swoim wystąpieniu obszernie przedstawił historię i kulisy  powstania  obecnego kompleksu sportowego "Orlik 2012", wymienił i podziękował wszystkim tym osobom,  dzięki którym obiekt powstał. Przede wszystkim projektantka całego powstałego kompleksu sportowego p. Marta Malec.

      Po wystąpieniu wójta gminny przed uczestnikami uroczystości wystąpiła młodzież Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim z przygotowaną na tę okoliczność częścią artystyczno-sportową. Występ ten został przygotowany pod opieką nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim : p.Katarzyny Szczyrek, p.Natalii Paryś i p.Beaty Chodak.

Po tej części głos zabrał Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie p. Antoni Wydro. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. jak ważną rolą jest sport w wychowaniu młodzieży. Kończąc swoje wystąpienie przekazał upominek dla szkoły w postaci zestawu piłek sportowych.

      Na dalszą część uroczystości zaproszeni goście oraz młodzież udała się przed budynek Gimnazjum, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi otwierającej kompleks sportowy. Tego przecięcia dokonali zaproszeni goście na czele z Podkarpackim Wicekuratorem Oświaty p. Antonim Wydro.

Od tego momentu kompleks sportowy "Orlik 2012" zlokalizowany w Wielopolu Skrzyńskim można uważać za otwarty.

Ksiądz Wiesław Lisowicz dokonał poświęcenia obiektu, po którym wszyscy udali się na zwiedzanie kompleksu.

Nastąpiło symboliczne "pierwsze kopnięcie piłki", po którym na otwartych obiektach sportowych rozpoczął się turniej piłki nożnej drużyn szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych dziewcząt i chłopców uczących się w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu  Skrzyńskim. Fundatorem Pucharu, o który rozgrywał się turniej był Przewodniczący Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie p. Robert Pieczonka.

Po zwiedzeniu powstałych obiektów wszyscy zebrani na uroczystości goście udali się do budynku Gimnazjum na spotkanie okolicznościowe.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA