XV Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny

o tytuł ,,Mistrza Ortografii Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015”

 

       W dniu 13 kwietnia 2015 r. odbył się finałowy etap XV Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego, którego celem było:

- sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów zasad polskiej pisowni,

- doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej,

- wspomaganie szkolnej edukacji humanistycznej.

 

      Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez zespół nauczycieli języka polskiego, koordynatorem była mgr Lucyna Woźny. W eliminacjach klasowych, które zakończyły się 30 marca 2015 r., wzięli udział wszyscy uczniowie Gimnazjum. Do etapu szkolnego zakwalifikowano po trzech uczniów z każdej klasy. Etap finałowy konkursu miał formę dyktanda sprawdzającego znajomość polskiej ortografii i interpunkcji. Wzięło w nim udział 42 uczniów. Oceny prac dokonała komisja w składzie: mgr Lucyna Woźny, mgr Aldona Wośko,  mgr Małgorzata Jarosz.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum uzyskał

Seweryn Kipa z klasy III D

 

II miejsce  - Iwona Zygmunt  - kl. II D

III miejsce  ex aequo - Katarzyna Lepak – kl. III E

Joanna Piękoś – kl. II A

 

Wyróżnienia:

 

Justyna Cabaj – kl. III D

Kinga Wójcik – kl. III E

Aleksandra Wrona – kl. III B

Albert Szymański – kl. II C

Jolanta Nowak – kl. I E

Marta Marciniec – klasa III B

 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu!

RELACJA FOTOGRAFICZNA