Nareszcie przyszedł ten dzień…

24 listopada  Samorząd Uczniowski przeprowadził Otrzęsiny klas pierwszych. Tym razem były to żołnierskie otrzęsiny, a salę gimnastyczną zamieniono na poligon wojskowy. Na ten dzień rekruci z klas pierwszych  przygotowali  herb oraz prezentację swojej klasy, przeszli musztrę żołnierską, wykazali się znajomością wiedzy o szkolnym poligonie, brali udział w konkurencjach sprawdzających umiejętności taneczne, wokalne, sprawnościowe. Nad sprawnym przebiegiem czuwali starsi koledzy i koleżanki z SU oraz członkowie Jury.

 Najlepszy wynik ogólny podczas tegorocznych Otrzęsin uzyskała klasa I C.  Uczniowie zwycięskiej klasy wywalczyli sobie certyfikat zwalniający ich z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w dniu 28 listopada.

Po Otrzęsinach chętni uczniowie bawili się na dyskotece andrzejkowej. A o ich udanej zabawie podczas dyskoteki  świadczą załączone zdjęcia.

RELACJA FOTOGRAFICZNA