POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY ,,KAROL OLSZEWSKI”

-ŻYCIE I DOKONANIA NAUKOWE

Konkurs ten miał miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach . Odbył się 23 lutego 2015 r. o gadz.10.00. Do tego konkursu przystąpiło dwoje uczniów z naszego Gimnazjum: Marta Marciniec z klasy IIIb oraz Seweryn Kipa z klasy IIId.

Konkurs ten był organizowany w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą śmierci Karola Olszewskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią jako nauką, zapoznanie z sylwetką i propagowanie osiągnięć Karola Olszewskiego oraz zwrócenie uwagi na osiągnięcia chemii i fizyki w XIX wieku.

Nasi uczniowie przygotowali się dość dobrze - zapoznali się z zakresem tematyki konkursu . Marta Marcinie zajęła IV miejsce a Seweryn Kipa – wyróżnienie . Przyznawane były nagrody oraz dyplomy.

RELACJA FOTOGRAFICZNA