SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI.

 

Jak co roku w pierwszych miesiącach nauki złożył wizytę w naszej szkole przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  w Ropczycach- pani aspirant Anna Malinowska, która spotkała się z pierwszoklasistami.

Celem tych spotkań było uświadomienie uczniom, jakie czyny są prawnie

zabronione. Przedstawiono im konsekwencje, jakie mogą ponieść, gdy wejdą w  konflikt z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich. Usłyszeli również  ostrzeżenia dotyczące należytego korzystania z telefonów komórkowych  i Internetu oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania. Uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób za ich niewłaściwe zachowanie odpowiadać mogą rodzice.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA