SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

 

W dniu 26 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów klas  pierwszych z przedstawicielem Powiatowej Policji w Ropczycach panią aspirant Anną Malinowską.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jakie czyny są prawnie zabronione. Przedstawiono im konsekwencje, jakie mogą ponieść, gdy wejdą w konflikt z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich. Usłyszeli również ostrzeżenia dotyczące należytego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu (cyberprzemoc) oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania. Uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób za ich niewłaściwe zachowanie odpowiadać mogą rodzice.