W listopadzie odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielem Policji (każda klasa osobno).

Pani aspirant Anna Malinowska w swoim wystąpieniu do uczniów zwróciła uwagę w głównej mierze na odpowiedzialność karną małoletnich za popełniane czyny.

Funkcjonariuszka policji wyjaśniła młodzieży podstawowe pojęcia prawne. Uczniowie  dowiedzieli się, kto to jest nieletni, co to jest demoralizacja i jakie są przejawy demoralizacji wśród młodzieży, przedstawione zostały uczniom środki wychowawcze, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Ponadto uczniowie zostali uświadomieni, że młody człowiek, który ukończy 15 lat i popełni poważne przestępstwo może odpowiadać jak osoba dorosła.

RELACJA FOTOGRAFICZNA